Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění podniku KMOTR – Masna Kroměříž a.s.

Autor práce: Polesná, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Osoba oponující práci: Novák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku KMOTR – Masna Kroměříž a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je stanovení investiční hodnoty společnosti KMOTR – Masna Kroměříž a.s. k 1.1.2016. Oceňovaná společnost působí v rámci masného průmyslu a specializuje se na výrobu salámů. Stávajícím vlastníkem je koncern AGROFERT. Práce je členěna na pět hlavních částí, strategickou analýzu, finanční analýzu, analýzu generátorů hodnoty, finanční plán a závěrečnou kapitolu, která obsahuje ocenění společnosti pomocí metody DCF Entity a doplňkové ocenění pomocí tržního porovnání.
Klíčová slova: KMOTR – Masna Kroměříž a.s.; ocenění; investiční hodnota; strategická analýza; finanční analýza; finanční plán; metoda DCF

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku KMOTR – Masna Kroměříž a.s.
Překlad názvu: Valuation of company KMOTR - Masna Kroměříž a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to determine to investment value of company KMOTR – Masna Kroměříž a.s. to 1.1.2016. The valuated company operates in the meat industry and specializes on the production of salami. The current owner is AGROFERT. The thesis is composed of five parts, strategic analysis, financial analysis, analysis of value generators, financial plan and final chapter, which contain the valuation of company using the method of discounted cash flow and additional valuation using the market comparison.
Klíčová slova: KMOTR – Masna Kroměříž a.s.; valuation; investment value; strategic analysis; financial analysis; financial plan; discounted cash flow method

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2017
Datum podání práce: 31. 3. 2018
Datum obhajoby: 20.04.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60662_polm09.pdf [2,00 MB]
Oponentura55928_xnovm148.pdf [210,15 kB]
Hodnocení vedoucího60662_marikova.pdf [150,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60662/podrobnosti