Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Bezpečnost a ochrana dat v ICT prostředí podniku

Autor práce: Švadlenka, Radek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibyl, Vladimír
Osoba oponující práci: Šedivý, Miroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezpečnost a ochrana dat v ICT prostředí podniku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je definovat možné bezpečností hrozby podniku v ICT prostředí a navrhnout opatření na ochranu citlivých informací. Teoretická část práce shrnuje poznatky a informace o normách a metodikách, vztahujících se k tématu. Analytická část popisuje prostředí konkrétní organizace veřejného sektoru z hlediska nasazení a využívání standardů a norem v oblasti informační bezpečnosti. V praktické části jsou pak na základě teoretických poznatků a praktických zkušeností navržena doporučení k efektivnímu modelu řízení ochrany informací.
Klíčová slova: informační bezpečnost; hrozba; zranitelnost; útok; aktivum; riziko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezpečnost a ochrana dat v ICT prostředí podniku
Překlad názvu: Security and data protection in the ICT environment in Firm
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to define the possible security threats in the ICT environment of the company and to propose measures for the protection of sensitive information. The theoretical part summarizes the knowledge and information about norms and methodologies related to the topic. The analytical part describes the environment of a particular public administration organization in terms of deployment and use of standards and regulation in the field of information security. In the practical part, based on theoretical knowledge and practical experiences, it is proposed a recommendation on an effective model of information security management.
Klíčová slova: information security; threat; vulnerability; attack; asset; risk

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2015
Datum podání práce: 7. 4. 2018
Datum obhajoby: 16.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54455_xsvar05.pdf [2,04 MB]
Oponentura56831_Šedivý.pdf [1,04 MB]
Hodnocení vedoucího54455_pribyl.pdf [211,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54455/podrobnosti