Umělá inteligence, neuronové sítě a lidský mozek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Umělá inteligence, neuronové sítě a lidský mozek
Autor práce:
Ushanova, Kateryna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vacura, Miroslav
Osoba oponující práci:
Zamazal, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis "Artificial Intelligence, Neural Networks and the Human Brain" deals with the issue of artificial intelligence, with a focus on artificial neural networks. The work is characterized by artificial intelligence and its chosen areas. The main goal of this work is to create a view of the problematics of artificial intelligence and human intelligence, trying to bring about the mutual connections and differences, which underlines the philosophical insight into this area. Furthermore, the aim of the thesis is to introduce the brain and computer functions and, above all, to compare the processes and functions that occur in both of these information processors. Also to describe the issue of intelligent machines with a focus on their possible future development, in the context of knowledge about the human brain. In conclusion, was explored the hypothesis that summarizes the main idea of the whole work.
Klíčová slova:
Artificial Intelligence; Neural Networks; Artificial Brain; Neuron; Deep Learning; Turing Test; Human Brain

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2017
Datum podání práce:
22. 4. 2018
Datum obhajoby:
2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.