Letecký průmysl v Evropě se zaměřením na aktivity Bell Helicopter

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Letecký průmysl v Evropě se zaměřením na aktivity Bell Helicopter
Autor práce:
Bezpalec, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vošta, Milan
Osoba oponující práci:
Krejčí, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of research in the bachelor thesis is an aerospace industry. Substantial attention is given to the helicopter manufacturing. The thesis deals with aftermarket activities and customer relationship management. The uniqueness of the work lies in its focus on manufacturing environment and also in application of experience gained by the author during an internship in a commercial department of a leading company in the industry. The first part of the thesis explains the theoretical basis. Theoretical findings are further applied. The analytical part deals with European aviation market. Global outlook is included. Trends in manufacturing, market outlook and main entities are being researched. The following analytical and practical part contains a case study of a significant company in the market – Bell Helicopter. The case study introduces structure and operation of the company. The main part is a document dedicated to evaluate and revise the business strategy. This document is able to support the commercial departments of Bell Helicopter or other people in the industry.
Klíčová slova:
customer relationship management; european aviation market; aftermarket activities; Bell Helicopter; aviation industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 6. 2016
Datum podání práce:
22. 4. 2018
Datum obhajoby:
30.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58134_bezm00.pdf [1,29 MB]
Oponentura:
56891_xkrej70.pdf [63,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
58134_vosta.pdf [63,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58134/podrobnosti