Osobní vysokorychlostní železniční doprava v Číně

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Osobní vysokorychlostní železniční doprava v Číně
Autor práce:
Kadlec, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Pohl, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce přináší přehled o aktuální situaci vysokorychlostní železniční dopravy v Číně a zachycuje i možný budoucí vývoj v následujících letech. Součástí je i analýza možného propojení Evropy a Asie pomocí vysokorychlostní železniční dopravy. Cílem práce je komplexní analýza vývoje vysokorychlostní železniční dopravy na území Číny a zhodnocení možnosti propojit Evropu a Asii systémem vysokorychlostní železnice. Na základě rešerše literatury převážně zahraničních zdrojů je zhodnocen rychlý rozvoj vysokorychlostní železniční dopravy v Číně, včetně klíčových faktorů úspěchu, mezi něž patří silná a trvalá podpora vlády, masivní investování do infrastruktury i vozového parku a také spolupráce se zahraničím při výzkumu a vývoji. V závěru práce jsou shrnuty problémy, které v současné době ohrožují čínské vysokorychlostní železnice. Mezi nejožehavější problémy čínských železnic patří nutnost dále reformovat a restrukturalizovat čínské železnice s cílem nalézt vhodné institucionální uspořádání, které zvýší jejich efektivitu a transparentnost. Současně s tím je nezbytné vyřešit otázku zadlužení a dlouhodobé finanční udržitelnosti.
Klíčová slova:
Čínská lidová republika; Čína; osobní železniční doprava; Vysokorychlostní železnice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 12. 2017
Datum podání práce:
23. 4. 2018
Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64435_kadt01.pdf [2,68 MB]
Oponentura:
58313_Pohl.pdf [498,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
64435_zeleny.pdf [387,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64435/podrobnosti