Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Export of Timber from Slovakia to China

Autor práce: Benda, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci: Štěrbová, Ludmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Export of Timber from Slovakia to China
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Since globalisation plays a key factor in the pace of growth in international business, new possibilities of untraditional trades may arise. The thesis researches viability of Chinese timber market and most suitable approach of conducting export for “Lesprodukt” small to mid-size Slovak logging firm. For the research author used secondary sources coming from governmental and world organizations and as a primary source an interview with the director of the company. The investigation was conducted as an overall macro-economic analysis of the economies focusing on timber market and as investigation of process of exportation and importation for Slovakia and China, respectively. As a result, a list of recommendation and an outline of the process for conducting such operation is given.
Klíčová slova: Slovakia; China; Timber; Export

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2017
Datum podání práce: 23. 4. 2018
Datum obhajoby: 23.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63105_benl03.pdf [1,00 MB]
Oponentura56129_sterbovl.pdf [63,61 kB]
Hodnocení vedoucího63105_halik.pdf [63,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63105/podrobnosti