Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy - zaměření na cestovní ruch a regionální rozvoj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy - zaměření na cestovní ruch a regionální rozvoj
Autor práce:
Sedláková, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci:
Burda, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Aim of this thesis is to describe Regional operational program for the region of cohesiveness NUTS 2 Central Bohemia with the focus on two of the Priority axes - Tourism and Integrated development of territory and those two axes compare with other regions of cohesiveness in the Czech republic and ascertain to which region was alocated the highest amount of money from Structural funds of EU. Thesis will be started up with brief history of the European Union, Regional Politics and characteristics of the Central Bohemia region. Continuing with description of ROP Central Bohemia and its priority axes and financial analysis of the ROP. Next chapter will include description and evaluation of three concrete projects realized in ROP Central Bohemia and subsidized from European structural funds. In the conclusion will be evaluated to which region was alocated the biggest amount of money from EU. Continuing with the evaluation of the impact of financial subsidy to the improvement of tourism and regional development is the Central Bohemia region.
Klíčová slova:
Central Bohemia; Regional operational program; Structural funds

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 7. 2017
Datum podání práce:
23. 4. 2018
Datum obhajoby:
05.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62596_sedl00.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
56969_burp01.pdf [65,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
62596_jaro.pdf [61,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62596/podrobnosti