Hospodářské vztahy mezi Alžírskem a Francií

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hospodářské vztahy mezi Alžírskem a Francií
Autor práce:
Holinská, Karolína
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hinčica, Vít
Osoba oponující práci:
Bolotov, Ilya
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá hospodářskými vztahy mezi Alžírskem a Francií, přičemž jejím hlavním cílem je poskytnout čtenáři hlubší pohled do této problematiky s přihlédnutím ke společné části historie. Celá práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První z nich je zaměřena na historický vývoj vztahů mezi Alžírskem a Francií, v rámci kterého je zachyceno i období kolonizace, které dodnes oba státy pojí. Dále jsou představeny obě země a jejich ekonomiky. Další část se věnuje mezinárodnímu obchodu se zbožím a se službami. Mezinárodní obchod je sledován z hlediska exportu, importu a bilance. Čtvrtá část se zabývá investicemi probíhajícími mezi oběma státy. Pozornost je věnována především přímým zahraničním investicím. Poslední část obsahuje prognózu možného budoucího vývoje vztahů mezi Alžírskem a Francií.
Klíčová slova:
Algeria; France; economic relations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 5. 2017
Datum podání práce:
23. 4. 2018
Datum obhajoby:
22.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62199_holk02.pdf [910,86 kB]
Oponentura:
56413_xboli01.pdf [61,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
62199_xhinv02.pdf [60,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62199/podrobnosti