Možnosti a medze španielskej kultúrnej diplomacie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možnosti a medze španielskej kultúrnej diplomacie
Autor práce:
Karelina, Karolína Alexandra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Jeřábek, Petr
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Kultúrna diplomacia je v súčasnej dobe dôležitým zahranično-politickým nástrojom a je nedeliteľnou súčasťou presadzovania kultúry každého štátu v zahraničí pomocou rôznych kultúrnych nástrojov. Španielske kráľovstvo je príkladom krajiny, ktorá aktívne presadzuje kultúru vo svojej zahraničnej kultúrnej politike. Prvoradé aktivity, ktoré sa snaží španielska vláda presadzovať sú najmä šírenie španielskeho jazyka a kultúry, v ktorých hrá významnú rolu Inštitút Cervantes ako vzdelávacia inštitúcia. V súčasnosti sa španielska zahraničná kultúrna politika zameriava na posilnenie marca España, teda značky Španielska, pomocou ktorej si Španielsko buduje svoj imidž v zahraničí. Táto práca skúma akým spôsobom kultúrne aktivity a subjekty prispievajú k šíreniu dobrého mena Španielska vo svete. Konkrétne aká je rola marca España v procese tohto šírenia. Po detailnom zmapovaní súčasného stavu, možno skonštatovať, že pre Španielsko sa kľúčovými sektormi španielskej národnej značky stávajú kultúra, kultúrna identita a kultúrne dedičstvo, ktoré zobrazujú španielsku identitu a ich aktívnym presadzovaním dochádza k podpore šírenia dobrého mena a obrazu krajiny vo svete.
Klíčová slova:
kultúra; Španielsko; Marca España; kultúrna diplomacia; značka krajiny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 4. 2017
Datum podání práce:
24. 4. 2018
Datum obhajoby:
22.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61876_kark05.pdf [608,68 kB]
Oponentura:
56568_jerp00.pdf [63,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
61876_peter.pdf [62,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61876/podrobnosti