Využití metod Competitive Intelligence pro získání konkurenční výhody v herním průmyslu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití metod Competitive Intelligence pro získání konkurenční výhody v herním průmyslu
Autor práce:
Kolman, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Molnár, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Černý, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Master’s Thesis deals with the design of Competitive Intelligence system for increasing the competitiveness of the selected company involved in the development of video games. The aim of this thesis is to design solution for active monitoring of competition through the use of optimal information resources and tools. First, Competitive Intelligence is introduced in this thesis. The next part of this thesis describes the business environment and introduces the selected company and its competitors, who operate in the given environment. In addition, Key Intelligence Topics and Key Information Questions are described using the mind map. In the end, the Competitive Intelligence system is designed and consists of designing information sources and tools for monitoring the competitive environment of the company, and also it consists of identifying the staff which ensure the operation of the Competitive Intelligence system, and defining their competencies and designing the specific use of information resources, which responds to the defined KIQ. In the last part of the thesis the verification of the proposed solution is performed. The anticipated benefit of the thesis for video game developers lies in the ability to track the situation of competition and how the company stands against it. The company's management will have all the information about the competition and the opportunity to respond to them in time.
Klíčová slova:
Competitive Intelligence; competition; games; video games; game developers; game industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2018
Datum obhajoby:
29.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65298_xhalm22.pdf [3,38 MB]
Oponentura:
56153_cerj07.pdf [141,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
65298_molz01.pdf [190,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65298/podrobnosti