Role ekonomické diplomacie ČR v případě podpory českých investic v Mexiku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Role ekonomické diplomacie ČR v případě podpory českých investic v Mexiku
Autor práce:
Vik, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Machoň, Miloslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis aims to evaluate the importance, activities as well as tools of the assistance of economic diplomacy of the Czech Republic to Czech investors in Mexico with regard to analysis of territorial information, investment environment, flow of Czech foreign direct investments and experience of a Czech company based in Mexico. The first chapter presents a theoretical base of the thesis in terms of defining economic diplomacy, its role, players and assessment methods. The second chapter shows the course of economic diplomacy of the Czech Republic in a historical context and describes players operating in both, the domestic market and abroad. The third part deals with trade between the Czech Republic and Mexico within the last 10 years, specifically investment opportunities and differences in business dealings. The last chapter follows on from previous findings which are extended by examples of particular activities and projects of the Czech representation in Mexico and provides experience of LINET spol. s r.o. with entering the Mexican market and with the service of the Czech institutions. The thesis concludes with a SWOT analysis and assessment based on indicators defined in the first chapter.
Klíčová slova:
investments; Mexico; Czech Republic; CzechTrade; economic diplomacy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2017
Datum podání práce:
25. 4. 2018
Datum obhajoby:
30.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63065_xvikt00.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
56585_macm03.pdf [65,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
63065_peter.pdf [65,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63065/podrobnosti