Obchod Francie s bývalými koloniemi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obchod Francie s bývalými koloniemi
Autor práce:
Iamshchikova, Mariia
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Čajka, Radek
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je provést detailní rozbor obchodu Francie s jejími bývalými koloniemi z hlediska komoditní struktury. Práce je sepsána tak, aby poskytla čtenáři celkový pohled na ekonomické a obchodní vztahy Francie se svými bývalými koloniemi s důrazem hlavně na obchod mezi Francií a Alžírskem. Tato bakalářská práce je rozdělena do tři hlavních kapitol. První kapitola popisuje období Francouzské koloniální říše a dekolonizace. Dále se zaměřuje na provedení analýzy současného stavu ekonomik bývalých afrických kolonií (Alžírsko, Tunisko, Maroko a Čad) a bývalých asijských kolonií na poloostrově Indočíny (Vietnam, Laos a Kambodža). Druhá kapitola se věnuje zahraničnímu obchodu Francie ve světě obecně a její obchod s bývalými africkými koloniemi. V poslední kapitole je analýza konkrétního případu ekonomických a obchodních vztahu Francií a Alžírska.
Klíčová slova:
Francie; Bývalé francouzské kolonie; Obchodní vztahy; Ekonomické vztahy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 4. 2017
Datum podání práce:
25. 4. 2018
Datum obhajoby:
23.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61721_iamm00.pdf [1,59 MB]
Oponentura:
56382_xcajr01.pdf [61,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
61721_xboli01.pdf [62,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61721/podrobnosti