Dopady cykloturistiky na prostředí se zvláštním zřetelem na dopady v chráněných přírodních oblastech (oblast Krkonošského národního parku)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady cykloturistiky na prostředí se zvláštním zřetelem na dopady v chráněných přírodních oblastech (oblast Krkonošského národního parku)
Autor práce:
Kábrtová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci:
Herget, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce čtenářům stručně popisuje rozdíly mezi cyklistikou, cyklistickou dopravou a cykloturistikou. Představuje instituce podporující cykloturistiku a hodnotí současný stav cykloturistiky na území České republiky. Hlavním cílem této diplomové práce je provést analýzu návštěvnosti Labské stezky na území Krkonošského národního parku. Dílčí cíle práce jsou: porovnání stavu cykloturistiky v České republice a sousedních státech (Německo, Rakousko, Slovensko a Polsko) na základě porovnání relativní délky cyklotras a kvality a propracovanosti webových stránek jednotlivých centrál cestovního ruchu; a dále analýza výsledků výzkumu MML-TGI, tedy analýza spotřebního chování respondentů ve vztahu ke sportovní dovolené (zahrnující také cyklistiku a cykloturistiku) či aktivnímu trávení volného času. V neposlední řadě je dílčím cílem práce analýza dotazníkového šetření zaměřeného na cykloturistiku na území Krkonošského národního parku a vztahu respondentů k životnímu prostředí.
Klíčová slova:
Krkonošský národní park; udržitelný cestovní ruch; cykloturistika; Labská stezka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 1. 2017
Datum podání práce:
25. 4. 2018
Datum obhajoby:
28.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60477_xkabj15.pdf [3,34 MB]
Oponentura:
56973_herj01.pdf [61,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
60477_jaro.pdf [62,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60477/podrobnosti