Dopady cykloturistiky na prostředí se zvláštním zřetelem na dopady v chráněných přírodních oblastech (oblast Krkonošského národního parku)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady cykloturistiky na prostředí se zvláštním zřetelem na dopady v chráněných přírodních oblastech (oblast Krkonošského národního parku)
Autor práce:
Kábrtová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci:
Herget, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis briefly describes differences between cycling, cycle transport and cycle tourism. It introduces institutions that support cycle tourism and evaluates the current state of cycle tourism in the Czech Republic. The main aim of this diploma thesis is to analyse cycle tourism traffic of the Elbe trail on the territory of the Giant Mountains National Park. The other aims of the thesis are: comparison of cycling tourism in the Czech Republic and neighbour countries (Germany, Austria, Slovakia and Poland) by comparing the relative length of cycling trails and the quality and sophistication of the websites of individual travel authorities, and analysis of the results of the MML-TGI research, i.e. analysis of respondents’ consumer behaviour in relation to sport holidays (including cycling and cycle tourism) or active leisure activities. Last but not least, the partial aim of the thesis is the analysis of the conducted survey focused on cycle tourism in the area of the Giant Mountains National Park and focused on respondents’ relation to the environment.
Klíčová slova:
Cycle tourism; Sustainable tourism; Giant Mountains National Park; Elbe trail

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 1. 2017
Datum podání práce:
25. 4. 2018
Datum obhajoby:
28.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60477_xkabj15.pdf [3,34 MB]
Oponentura:
56973_herj01.pdf [61,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
60477_jaro.pdf [62,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60477/podrobnosti