Naréndra Módí a současný nation branding Indie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Naréndra Módí a současný nation branding Indie
Autor práce:
Mudrová, Andrea
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Novotný, Ondřej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje nation brandingu, současnému trendu ve veřejné diplomacii, jež začíná být stále více využíván v oblasti veřejné diplomacie, prováděné státy a státními aktéry. Trend nation brandingu, tedy vytváření určité, specifické značky státu, je analyzován na příkladu Indie, druhého nejlidnatějšího státu světa, se současnou tendencí ke změnám v jejím vnímání na mezinárodním poli. Indie byla dříve prezentována jako země sekulární a stojící na morálně pevných principech svých zakladatelů. Současný indický premiér Naréndra Módí, velmi výrazná osobnost spojována jak s dynamickými, moderními reformami v Indii, tak s kontroverzemi nacionalismu a náboženského pluralismu, je jedním z hlavních aktérů indické veřejné diplomacie a zdá se, že při svém působení v pozici premiéra vytváří novou značku Indie, jako stabilní země s pokročilou ekonomikou, technologickým zázemím a stojících převážně na zásadách hinduismu. Práce tedy zkoumá také vliv osobnosti premiéra na nation branding Indie a v závěru je shrnut výsledek analýzy značek státu, které jsou v současnosti s Indií spojeny.
Klíčová slova:
Naréndra Módí; Nation branding; Indie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 6. 2017
Datum podání práce:
26. 4. 2018
Datum obhajoby:
22.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62358_muda00.pdf [906,71 kB]
Oponentura:
56584_xnovo31.pdf [65,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
62358_peter.pdf [62,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62358/podrobnosti