American cultural standards from Chinese perspective

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
American cultural standards from Chinese perspective
Autor práce:
Turchanava, Valeryia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor thesis is dedicated to the investigation of American cultural standards from Chinese perspective in the working environment. The main aim is to identify American cultural standards through Chinese point of view.
Klíčová slova:
culture; cultural standards; cultural dimensions; China; America; G.Hofstede; F.Trompenaars; E.T. Hall; A.Thomas

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2017
Datum podání práce:
26. 4. 2018
Datum obhajoby:
23.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61523_turv00.pdf [1,69 MB]
Oponentura:
56582_prusa.pdf [65,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
61523_krez01.pdf [63,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61523/podrobnosti