Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza determinant tvorby nabídkových cen bytů

Autor práce: Hrabík, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Osoba oponující práci: Bína, Vladislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza determinant tvorby nabídkových cen bytů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V této diplomové práci jsou popsány determinanty nabídkové ceny bytů v 17 okresních městech České republiky na základě 1222 pozorování z února a března roku 2018. K dosažení výsledných koeficientů byla použita vícenásobná regrese, a to na základě metody hedonické ceny. Do výsledného modelu bylo zařazeno celkem 18 determinantů, které v modelu vystupují jako proměnné. Jako nejvíce vlivné determinanty byly prokázány: velikost plochy bytu, město, ve kterém se byt nachází, vzdálenost od centra, druh vlastnictví a stav bytu.
Klíčová slova: hedonická cena; regresní analýza; byty; cenové indexy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza determinant tvorby nabídkových cen bytů
Překlad názvu: Analysis of the Determinants of the Formation of Flat Prices
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis describes the determinants of bid prices for apartments in 17 district towns of the Czech Republic based on 1222 observations from February and March 2018. To achieve the resulting coefficients, multiple regression based on a metod of hedonic price was used. A total of 18 determinants have been included in the final model, which appear to be variable in the model. The most influential determinants were: the size of the apartment, the city in which the apartment is located, the distance from the center, the type of property and the condition of the flat.
Klíčová slova: regression analysis; hedonic price; flats; price indexes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 16.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60787_xhram33.pdf [1,95 MB]
Oponentura56364_bina.pdf [305,96 kB]
Hodnocení vedoucího60787_bartosov.pdf [65,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60787/podrobnosti