Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci ( Zakynthos)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci ( Zakynthos)
Autor práce:
Ripplová, Natálie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Indrová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Zdenková, Karolína
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master's thesis is concerned with the sustainable development of tourism on the Greek island of Zakynthos. The aim of the thesis is an analysis of tourism on the island and its sustainability. The first chapter clarifies the term “sustainable development of tourism” as well as general sustainable development. It contains basic documents about this topic, Agenda21 and Agenda 2030. Positive and negative impacts of tourism and alternative forms of tourism are mentioned. The second chapter introduces Greece, especially its geographic, natural and cultural conditions, as well as its economic and political situation, and tourism statistics. The next part of the thesis focuses on basic information about the island of Zakynthos and its tourism potential, protection of the environment, and sustainable development organizations. The final part includes SWOT analysis of the island, evaluation of the questionnaire and translation of selected indicators of sustainable development into practice. In the conclusion there is a summary of the sustainability of the destination, with emphasis on recommendations for future development.
Klíčová slova:
indicators of sustainable development; Greece; alternative forms of tourism; sustainable development of tourism; Zakynthos; positive and negative impacts of tourism; national marine park

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2016
Datum podání práce:
26. 4. 2018
Datum obhajoby:
23.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59179_xripn00.pdf [3,45 MB]
Oponentura:
56775_xzdek01.pdf [63,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
59179_indrova.pdf [61,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59179/podrobnosti