Chinese Investments and Trade in Central Asia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Chinese Investments and Trade in Central Asia
Autor práce:
Mamadamonova, Khairina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Bolotov, Ilya
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis primarily attempts to indicate determinants of Chinese ODI and its incentives to trade with countries in Central Asia. The objectives is reached via multidimensional outlook on bilateral trade relations considering geopolitical interests, macroeconomic trends, investment dynamics and the level of resource abundance in each state of Central Asia. In addition the paper features the scope of current and potential Sino-Central Asian cooperation with perspectives to provide mutual benefits and economic prosperity for all parties involved.
Klíčová slova:
Outward Direct Investments; Central Asia; China; Trade

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2017
Datum podání práce:
27. 4. 2018
Datum obhajoby:
24.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63059_mamk00.pdf [999,76 kB]
Oponentura:
56684_xboli01.pdf [63,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
63059_sterbovl.pdf [62,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63059/podrobnosti