Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vysokohorský cestovný ruch v Rakúsku

Autor práce: Radeková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Osoba oponující práci: Vaško, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vysokohorský cestovný ruch v Rakúsku
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zoberá problematikou vysokohorského cestovného ruchu v Rakúsku. Jej hlavným cieľom je zhodnotiť význam vysokohorského prostredia v cestovnom ruchu Rakúska a zanalyzovať ponuku zájazdov s vysokohorskou turistikou českých cestovných kancelárií. Teoretickým východiskom je definovanie pojmov spojených s cestovným ruchom a charakteristika Rakúska ako destinácie vysokohorského cestovného ruchu. Práca následne približuje jednotlivé najnavštevovanejšie oblasti Rakúska v zimnej a v letnej sezóne. V pokračovaní praktickej časti práca vyhodnocuje jednotlivé vplyvy cestovného ruchu na národné hospodárstvo a hodnotí význam vysokohorského cestovného ruchu v Rakúsku. V závere práce sa potom analyzuje ponuka českých cestovných kancelárií.
Klíčová slova: Vysokohorský cestovný ruch; Rakúske Alpy; Vysokohorská turistika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vysokohorský cestovný ruch v Rakúsku
Překlad názvu: Alpine tourism in Austria
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This bachelor thesis is dealing with the Alpine tourism in Austria. The main objective of the thesis is to evaluate the significance of the Alpine environment in the tourism industry of Austria and to analyse the offer of tours of Czech travel agencies to this area. The theoretical framework for the thesis are definitions of tourism-related concepts and the attributes of Austria as a destination of high mountain tourism. Subsequently, the thesis describes the most visited areas of Austria during the winter and the summer season. The practical part continues with the evaluation of various impacts of tourism on the national economy and assesses the importance of mountain tourism in Austria. At the end of the thesis is the analysis of the Czech travel agencies’.
Klíčová slova: Alipne tourism ; Austrian Alps; alpine tours

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2018
Datum obhajoby: 05.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58703_radb00.pdf [1,18 MB]
Oponentura56914_vasko.pdf [61,29 kB]
Hodnocení vedoucího58703_petru.pdf [62,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58703/podrobnosti