Sharing economy as an emerging global trend. The case of OFO in The People's Republic of China.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sharing economy as an emerging global trend. The case of OFO in The People's Republic of China.
Autor práce:
Medvedeva, Alexandra
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Neumannová, Pavla
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato studie je věnována zkoumání sdílené ekonomiky, revolučního trendu, který se objevuje po celém světě a zapojí do toho každého z nás. Po objevení hlavních obecných vzorů tohoto fenoménu vykum se zužuje na velikost jedné konkrétní země. Výběr Čínské lidové republiky je předem určen osobním zájmem, rozsahem a specifickými místními charakteristikami trendu, které byly ve studii zdůrazněny. Podrobná analýza případu ofo, čínské vedoucí platformy pro sdílení kol, byla navíc použita jako nástroj k odhalení a pochopení hlavních provozních modelů hráčů sdílené ekonomiky obecně. Hodnota a prospěšnost nálezů a poučení, které vyplynuly z tohoto konkrétního případu, spočívaly v použitelnosti pro ostatní společnosti zapojené do sdílené ekonomiky.
Klíčová slova:
Spoluspotřebitelství; Čínská lidová republika; Sdílená kola; Sdílená ekonomika; ofo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 5. 2017
Datum podání práce:
28. 4. 2018
Datum obhajoby:
28.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62192_meda00.pdf [9,99 MB]
Veřejná příloha:
16901_meda00.pdf [1,84 MB]
Oponentura:
56983_xneup12.pdf [64,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
62192_xhavk02.pdf [66,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62192/podrobnosti