Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sharing economy as an emerging global trend. The case of OFO in The People's Republic of China.

Autor práce: Medvedeva, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Osoba oponující práci: Neumannová, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sharing economy as an emerging global trend. The case of OFO in The People's Republic of China.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This study is dedicated to investigating the sharing economy, a revolutionary trend happening worldwide and involving each of us. After discovering the main general patterns of the phenomenon, the research is narrowed to the size of one particular country. The choice of The Peoples Republic of China is pre-determined by personal interest, the scale and specific local characteristics of the trend, which were highlighted in the study. Furthermore, the detailed analysis of the ofo case, the Chinese leading bike-sharing platform, was used as a tool to reveal and understand the main operational patterns of the sharing economy players in general. The value and usefulness of the findings and lessons drew on this particular case, lay in applicability to the other companies, involved in the sharing economy.
Klíčová slova: Sharing Economy; The Peoples Republic of China; Bike-sharing; ofo; Collaborative Consumption

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 5. 2017
Datum podání práce: 28. 4. 2018
Datum obhajoby: 28.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62192_meda00.pdf [9,99 MB]
Veřejná příloha16901_meda00.pdf [1,84 MB]
Oponentura56983_xneup12.pdf [64,20 kB]
Hodnocení vedoucího62192_xhavk02.pdf [66,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62192/podrobnosti