Quality of data governance and its impacts on corporate performance management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Quality of data governance and its impacts on corporate performance management
Autor práce:
Mammadov, Orkhan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kučera, Jan
Osoba oponující práci:
Maryška, Miloš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Nowadays, data plays vital role in life of modern organizations. However, data management and especially, data quality are unsatisfied in most of them. Recently, new methodology, known as Data Governance was developed. This methodology defines roles, responsibilities, standards and policies for Data Management. Literature shows that, complete conceptualization of factors affecting Data Governance quality is missing. There is also a limited research regarding the effects of Data Governance quality on the corporate performance management. This study is prepared to analyze and fill this gap. Through conceptualization of Data Governance based on literature, we have developed conceptual framework or model. Five variables, which affect Data Governance quality were identified in this framework: (1) Data Stewardship and Ownership, (2) Data Integration, (3) Data Modeling, (4) Data Quality and (5) Compliance with policies. This model defines above mentioned factors of Data Governance quality and how Data Governance impacts corporate performance management. The practical part of this study is based on interview, considering this framework. This research also approves, that the poor Data Governance has negative influence on corporate performance. So, organization needs to increase quality of its Data Governance to improve business performance and to realize full business value.
Klíčová slova:
Data assets; data management; corporate governance; data governance; data quality; data modeling; data integration; data stewardship and ownership; compliance with policies; corporate performance management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 10. 2017
Datum podání práce:
9. 5. 2018
Datum obhajoby:
11.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63641_mamo00.pdf [971,73 kB]
Oponentura:
56030_maryskam.pdf [1,29 MB]
Hodnocení vedoucího:
63641_xkucj30.pdf [374,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63641/podrobnosti