Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace důchodového systému České republiky a Čínské lidové republiky v letech 2010-2017

Autor práce: Phamová, Mai Huong
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Osoba oponující práci: Klement, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace důchodového systému České republiky a Čínské lidové republiky v letech 2010-2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou důchodových systémů v České republice a Čínské lidové republice. Cílem této bakalářské práce je porovnat důchodové systémy v České republice a Čínské lidové republice a zjistit jejich udržitelnost vlivem demografických a ekonomických vývojů v letech 2010-2017. Hlavní hypotézou práce je dlouhodobá finanční neudržitelnost současných důchodových systémů vzhledem k budoucímu demografickému vývoji. V teoretické části je, s použitím odborné literatury, vymezen princip fungování důchodových systémů v koncepci sociální politiky. Následně jsou zmíněny důležité důchodové reformy ČR a ČLR, které formovaly podobu současných důchodových systémů obou zemí. Praktická část se zabývá komparativní analýzou důchodových systémů ČR a ČLR především na základě demografického a ekonomického vývoje. V závěru jsou porovnány výsledky komparativní analýzy a na jejich základě jsou doporučená stanoviska pro udržitelnost důchodových systémů.
Klíčová slova: důchodový systém; důchodové pojištění; demografický vývoj; Česká republika; Čínská lidová republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace důchodového systému České republiky a Čínské lidové republiky v letech 2010-2017
Překlad názvu: Comparison of the Pension System of the Czech Republic and the People's Republic of China in 2010-2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the comparison of pension system of the Czech Republic and the People's Republic of China. The aim of this thesis is to investigate the influence of demographic and economic progress on sustainability of pension systems during years 2010-2017. The main hypothesis of thesis is the long-term fiscal unsustainability of the nowadays pension system due to the future demographic development. Literature-based theoretical part describes principle how the pension system works in selected countries and the most important changes which were necessary for nowadays form of pension systems. The practical part is focused on comparative analysis of pension system in both countries based on demographic and economic progress. In conclusion, results of analysis are compared, whereupon the perspective on the future sustainability of pension systems in the Czech Republic and the People's Republic of China is recommended.
Klíčová slova: Pension Insurance; Czech Republic; People's Republic of China; Demographic Development; Pension System

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2018
Datum obhajoby: 27.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65147_pham00.pdf [2,11 MB]
Oponentura57316_xklej00.pdf [291,90 kB]
Hodnocení vedoucího65147_xzuba00.pdf [632,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65147/podrobnosti