Analýza vlivu hospodářské politiky vlády na preference voličů v České republice v letech 1993–2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu hospodářské politiky vlády na preference voličů v České republice v letech 1993–2017
Autor práce:
Hrobař, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bednář, Milan
Osoba oponující práci:
Maule, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the influence of the government's economic policy on electoral behavior in the Czech Republic in 1993-2017. In the theoretical part, approaches to electoral behavior are analyzed. Attention is focused on the theory of economic and issue voting. The last-mentioned theory is enriched with knowledge from behavioral economics, especially from Bryan Caplan. In the practical part, the dominant behavioral patterns of voter's behavior for individual stages are analyzed using theories of economic and issue voting. It is used the qualitative analysis of data in individual periods in terms of the development of preferences, the state of the economy and the issue agenda. The hypothesis that the theory of economic voting is better suited to explain electoral behavior in the Czech Republic in the period under review is tested. The thesis concludes that the theory of economic voting is suitable for explanation of electoral behavior only for some stages. In other stages, issue voting prevails.
Klíčová slova:
Voting behavior; Economic voting; Issue voting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 3. 2018
Datum podání práce:
11. 5. 2018
Datum obhajoby:
26.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65247_hroj03.pdf [2,84 MB]
Oponentura:
57184_maup00.pdf [136,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
65247_xbedm15.pdf [262,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65247/podrobnosti