Důsledky stárnutí obyvatelstva v oblasti financování důchodového systému

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Důsledky stárnutí obyvatelstva v oblasti financování důchodového systému
Autor práce:
Martinec, Přemysl
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Fiala, Tomáš
Osoba oponující práci:
Vrabcová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na současný demografický problém stárnutí obyvatelstva, který řeší většina zemí v celém světě, a na vliv tohoto problému na současně nastavený důchodový systém České republiky. V práci je popsán historický vývoj našeho důchodového systému i současný stav důchodového pojištění. Na základě aktuální demografické projekce obyvatelstva ČR je modelován vývoj důchodového systému (s přihlédnutím k posouvání věkové hranice či jejímu současnému „zastropování“ na 65 letech). Účelem je postihnout vliv stárnutí populace právě na financování prvního pilíře důchodového systému a poukázat na nutnost reformy, aby byla zajištěna udržitelnost českého důchodového systému.
Klíčová slova:
stárnutí obyvatelstva ; důchodový systém ; důchodová reforma ; důchodové pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2018
Datum podání práce:
12. 5. 2018
Datum obhajoby:
15.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65072_marp06.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
58188_xlanj18.pdf [120,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
65072_fiala.pdf [172,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65072/podrobnosti