Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza ALBA CR spol. s. r. o.

Autor práce: Vykouřilová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Fránková, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza ALBA CR spol. s. r. o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy podniku ALBA CR spol. s r. o. v letech 2012–2016 z veřejně dostupných informací. Práce je rozdělena na tři na sebe navazující části. První část obsahuje metodiku finanční analýzy, která je dále aplikována v této práci. Jsou zde vymezeny a popsány nejdůležitější pojmy, dílčí postupy a jednotlivé vzorce. V druhé části je představena společnost. Poslední část je částí praktickou, která se zaměřuje na konkrétní využití finanční analýzy ve vybrané firmě. V rámci praktické části je za pomoci výpočtů poměrových ukazatelů, bankrotních a bonitních modelů, horizontální a vertikální analýzy zhodnoceno finanční zdraví analyzovaného podniku.
Klíčová slova: horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; bankrotní a bonitní modely; Finanční analýza; ALBA CR spol. s r. o.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza ALBA CR spol. s. r. o.
Překlad názvu: Financial analysis of ALBA CR, LLC
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of my bachelor thesis is to perform the financial analysis of the company ALBA CR, LLC in the years 2012-2016, using publicly accessible information. The pursuit is divided into three interrelated parts. The first one comprises the methodology of financial analysis, which is being further applied in this pursuit. The most important terms, partial procedures and individual patterns have been defined and described there. In the second part, the company is presented. The last part is practical, focused on factual exploitation of financial analysis in the chosen firm. Within the practical part, the financial health of the analysed company has been evaluated, using the calculations of proportion indicators, bankruptcy and site models, as well as both horizontal and vertical analyses.
Klíčová slova: Financial analysis; ALBA CR, LLC; horizontal and vertical analyses; proportion indicators; bankruptcy and site models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63294_vykm00.pdf [919,96 kB]
Veřejná příloha17026_vykm00.pdf [919,96 kB]
Oponentura57772_Fránková.pdf [491,29 kB]
Hodnocení vedoucího63294_stankova.pdf [232,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63294/podrobnosti