Analýza trhu: osobní železniční doprava na trase Praha - Ostrava

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu: osobní železniční doprava na trase Praha - Ostrava
Autor práce:
Gold, David
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kislingerová, Eva
Osoba oponující práci:
Gottwald, Dalibor
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
There are three main competitors on railway line Praha – Ostrava: České dráhy,RegioJet and LEO Express. In 2011 this railway line became the first one in CzechRepublic operated by more competitors. Entrance of two new competitors in 2011brought lot of changes on this market and speed up its development. The aim ofthe diploma is to analyze historic development since 2011, current situation andpredict future development on this market. Another aim of this diploma is toextend knowledge about specification of personal railway transport on railway linePraha – Ostrava and suggest solutions which could cause another positivedevelopment on this market. These solutions could lead to higher usage of moreecological rail transportation comparing to individual route transportation.
Klíčová slova:
Market analysis; market development; competition; rail transportation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2017
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65748_gold01.pdf [1,88 MB]
Oponentura:
57294_Gottwald.pdf [430,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
65748_ekisl.pdf [331,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65748/podrobnosti