Analýza trhu: osobní železniční doprava na trase Praha - Ostrava

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu: osobní železniční doprava na trase Praha - Ostrava
Autor práce:
Gold, David
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kislingerová, Eva
Osoba oponující práci:
Gottwald, Dalibor
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Na trase Praha - Ostrava působí v současné době 3 hlavní osobní dopravci: ČD,RegioJet a LEO Express. Do roku 2011 působil na této trase pouze jediný osobnídopravce, a to státem vlastněné ČD. Od roku 2011 se na tomto trhu postupněobjevili další dva dopravci (RegioJet a LEO Express), jejichž vstup způsobil mnohozměn a postupný rozvoj celého trhu. Cílem práce je zanalyzovat historický vývoj natrhu od roku 2011, zmapovat současný stav v odvětví a predikovat budoucísměřování hlavních hráčů. Práce si klade za cíl přispět k poznání nejen specifik trhuosobní železniční přepravy na trase Praha - Ostrava, ale též prostřednictvím návrhůopatření motivovat cestující k vyššímu využívání tohoto způsobu dopravy. Totořešení by mohlo vést k využívání ekologičtější železniční přepravy ve srovnání sdopravou automobilovou.
Klíčová slova:
Analýza trhu; konkurence; železniční doprava; rozvoj trhu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu: osobní železniční doprava na trase Praha - Ostrava
Překlad názvu:
Market analysis: personal railway transport on line Praha - Ostrava
Autor práce:
Gold, David
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Kislingerová, Eva
Osoba oponující práci:
Gottwald, Dalibor
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
There are three main competitors on railway line Praha – Ostrava: České dráhy,RegioJet and LEO Express. In 2011 this railway line became the first one in CzechRepublic operated by more competitors. Entrance of two new competitors in 2011brought lot of changes on this market and speed up its development. The aim ofthe diploma is to analyze historic development since 2011, current situation andpredict future development on this market. Another aim of this diploma is toextend knowledge about specification of personal railway transport on railway linePraha – Ostrava and suggest solutions which could cause another positivedevelopment on this market. These solutions could lead to higher usage of moreecological rail transportation comparing to individual route transportation.
Klíčová slova:
Market analysis; market development; competition; rail transportation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2017
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65748_gold01.pdf [1,88 MB]
Oponentura:
57294_Gottwald.pdf [430,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
65748_ekisl.pdf [331,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65748/podrobnosti