Analýza trhu: osobní železniční doprava na trase Praha - Ostrava

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu: osobní železniční doprava na trase Praha - Ostrava
Autor práce:
Gold, David
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kislingerová, Eva
Osoba oponující práci:
Gottwald, Dalibor
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Na trase Praha - Ostrava působí v současné době 3 hlavní osobní dopravci: ČD,RegioJet a LEO Express. Do roku 2011 působil na této trase pouze jediný osobnídopravce, a to státem vlastněné ČD. Od roku 2011 se na tomto trhu postupněobjevili další dva dopravci (RegioJet a LEO Express), jejichž vstup způsobil mnohozměn a postupný rozvoj celého trhu. Cílem práce je zanalyzovat historický vývoj natrhu od roku 2011, zmapovat současný stav v odvětví a predikovat budoucísměřování hlavních hráčů. Práce si klade za cíl přispět k poznání nejen specifik trhuosobní železniční přepravy na trase Praha - Ostrava, ale též prostřednictvím návrhůopatření motivovat cestující k vyššímu využívání tohoto způsobu dopravy. Totořešení by mohlo vést k využívání ekologičtější železniční přepravy ve srovnání sdopravou automobilovou.
Klíčová slova:
Analýza trhu; konkurence; železniční doprava; rozvoj trhu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2017
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65748_gold01.pdf [1,88 MB]
Oponentura:
57294_Gottwald.pdf [430,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
65748_ekisl.pdf [331,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65748/podrobnosti