Digitalization and branding management in the fashion industry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Digitalization and branding management in the fashion industry
Překlad názvu:
Digitalizace a brand management v módním průmyslu
Autor práce:
Toporova, Karina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Martínez, Felipe
Osoba oponující práci:
Pernica, Karel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na určení vlivu digitalizace v módním průmyslu. Cílem je porovnat zkušenosti zákazníků v procesu využívající digitální prvky a v procesu bez digitálních prvků. Teoretická část se věnuje módnímu průmyslu a digitalizaci. V praktické části je představena případová studie firmy a analýza zkušeností zákazníků založená na využití digitálních prvků. Výsledkem této práce je přezkoumání role digitalizace brand managementu v rámci módního průmyslu.
Klíčová slova:
Módní průmysl; Řízení značky; Pět výkonnostních cílů; Řízení provozu; Digitalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2018
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64864_topk00.pdf [1,93 MB]
Oponentura:
57280_xperk00.pdf [478,01 kB]
Hodnocení vedoucího:
64864_xmarf901.pdf [388,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64864/podrobnosti