Analýza vlivu společnosti Aeroflot na České aerolinie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu společnosti Aeroflot na České aerolinie
Autor práce:
Kidalova, Victoria
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
Červinská, Veronika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The final thesis explains the most important terms of air transport. There are also mentioned legal regulations related to air transport.The main aim is to explore, if Aeroflot is among the most important competitors for CSA in the Czech Republic market. Another aim is to find out what impact the largest Russian airline has on Czech Airlines recently in operation of the Prague-Moscow flights.Last but not least is comparing price companies' policies and identify the disadvantages of CSA against Aeroflot.
Klíčová slova:
air transport; airlines; ČSA; Aeroflot

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 3. 2017
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
22.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61613_kidv00.pdf [1,75 MB]
Oponentura:
57071_xcerv901.pdf [167,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
61613_mervart.pdf [330,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61613/podrobnosti