Business plan of rental apartments

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business plan of rental apartments
Autor práce:
Pashkina, Valeriia
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pernica, Karel
Osoba oponující práci:
Honcová, Martina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to create a business growth plan for a property management company ‘Vista Riverside’ on how to develop a profitable rent strategy for its existing and new apartment. Theoretical part gives an insight into business planning, with emphasis of marketing strategy and financial plan. It also explains purpose of investment in real estate. Practical part is about implementing theory in practice. It provides information about the company, analysis of the market, marketing strategy and financial forecast.
Klíčová slova:
Business plan; Real Estate; Investment; Short-term rent

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2018
Datum podání práce:
15. 5. 2018
Datum obhajoby:
11.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65437_qpasv00.pdf [14,01 MB]
Oponentura:
58088_xhonm00.pdf [496,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
65437_xperk00.pdf [126,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65437/podrobnosti