Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Factors influencing the economic growth in Benin

Autor práce: Bankole, Krystel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Frömmel, Tomáš
Osoba oponující práci: Máslo, Lukáš Augustin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Factors influencing the economic growth in Benin
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Benin is a developing and democratic country, which thanks to its strategic location in West Africa, and its human capital, political stability, potential and heritage has several advantages which could help improve its economic condition. Our objective is to determine factors influencing the economic growth of Benin during the year 1991 to 2015.Time series analysis and multiple OLS regressions in Gretl were used to find that foreign direct investment, export of good and services, access to electricity and population growth positively and significantly influence the economic growth. And natural resources, debt and unemployment negatively and significantly influence the economic growth of Benin. However, evidence of the impact of Agriculture and Aid on economic growth were not found. This study suggests that, the government of Benin should focus more on activities that attract foreign direct investment; should continue to promote and boost Export; should make an important and necessary effort to invest into production of electricity, in order to become independent; and to motivate a reasonable growth of the population.
Klíčová slova: Economic Growth; Benin; Export; Gross Domestic Product

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2018
Datum podání práce: 18. 5. 2018
Datum obhajoby: 11.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64969_bank01.pdf [1,66 MB]
Veřejná příloha17119_bank01.docx [54,94 kB]
Veřejná příloha17120_bank01.docx [54,94 kB]
Veřejná příloha17138_bank01.pdf [1,66 MB]
Oponentura57521_xmasl14.pdf [645,77 kB]
Hodnocení vedoucího64969_xfrot00.pdf [176,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64969/podrobnosti