Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Industry 4.0: Digital transformation replicability in manufacturing

Autor práce: Geroldová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci: Novák, Dominik

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Industry 4.0: Digital transformation replicability in manufacturing
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis outlines a replicable roadmap for manufacturing companies who aim to implement Industry 4.0 technologies into their operations. Based on a thorough literature review, a case study and qualitative expert interviews, this paper identifies key pillars, drivers, and trends of the fourth industrial revolution and their impact on the business, providing specific examples. The author suggests the starting point of a successful digital transformation should be a clear digitalization strategy, followed by an overview of specific goals the manufacturer aims to achieve. This enables the company to identify relevant metrics and detailed KPIs to ensure the company is on track with the digitalization initiatives. Furthermore, different aspects of the company’s business model will be impacted by the digital transformation and the manufacturers must be prepared to face Industry 4.0-specific challenges.
Klíčová slova: business model; Industry 4.0; digitalization KPIs; digitalization; manufacturing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2018
Datum podání práce: 15. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64355_xgerl00.pdf [3,32 MB]
Oponentura57430_Novák.pdf [151,38 kB]
Hodnocení vedoucího64355_tylll.pdf [135,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64355/podrobnosti