Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika stavebního projektu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika stavebního projektu
Autor práce:
Nikitenko, Oleh
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vrbová, Lucie
Osoba oponující práci:
Fotr, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of the diploma thesis is cost and shedule risk analysis in the context of realization of the construction contract. The first part outlines all the necessary terminology along with the content interpretation of the relevant terms. In the first subchapters, key definitions in the risk management framework, including construction industry, are introduced. Later, author depicts significant phases of risk management and the methods of their analysis and identification Then the last subchapter deals with the analysis of cost and schedule risks within the project. The second, practical part is devoted to the risk analysis of the construction project using the Monte Carlo method. In this chapter, author briefly introduces the firm, the project and the context of the analysis which is then followed by actual calculations along with results interpretation.
Klíčová slova:
Risk analysis; Monte Carlo; Monte Carlo simulation; risk management; construction; project

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 12. 2017
Datum podání práce:
16. 5. 2018
Datum obhajoby:
12.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64411_niko00.pdf [3,21 MB]
Oponentura:
58231_fotr.pdf [56,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
64411_vrbl01.pdf [56,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64411/podrobnosti