Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj platební bilance České republiky v letech 1996-2017

Autor práce: Kůrka, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kozák, Jan
Osoba oponující práci: Zubíková, Adéla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj platební bilance České republiky v letech 1996-2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na platební bilanci České a částečně Slovenské republiky v letech 1996 až 2017. Cílem práce je analyzovat vývoj platební bilance České republiky se zaměřením na klíčové faktory, které ovlivnili jednotlivé účty platební bilance a částečně komparovat s vývojem platební bilance Slovenské republiky. Práce dochází k závěru, že nejvýznamnější položkou platební bilance České republiky jsou přímé zahraniční investice. Příliv přímých investic od roku 2008 nevykazuje rostoucí trend, zatímco objem vyplacených dividend zahraničním investorům ano. Z práce také vyplývá, že zavedení eura na Slovensku nezapříčinilo dodatečný příliv zahraničních investic do země, oproti zachování české koruny v České republice.
Klíčová slova: přímé zahraniční investice; dividendy; platební bilance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj platební bilance České republiky v letech 1996-2017
Překlad názvu: Development of the balance of payments of the Czech republic in the period 1996-2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis focuses on the balance of payments of the Czech Republic and partially of Slovakia in the period of 1996-2017. The aim of the thesis is to analyze the development of the balance of payments of the Czech Republic considering key factors affecting its individual accounts and also to provide partial comparison with development of the balance of payments of Slovakia. The conclusion of the thesis suggests that the most important item in the balance of payments of the Czech Republic is foreign direct investment. The inflow of direct investment has not reported an increasing tendency since 2008, whereas the volume of dividends paid to foreign investors has grown. The thesis also concludes that the introduction of Euro in Slovakia did not cause additional inflow of foreign investment into the country, as opposed to keeping the Czech Crown in the Czech Republic
Klíčová slova: balance of payments; direct foreign investments; dividends

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2018
Datum podání práce: 17. 5. 2018
Datum obhajoby: 27.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65498_kuro00.pdf [1,21 MB]
Oponentura57567_xzuba00.pdf [408,72 kB]
Hodnocení vedoucího65498_xkozj23.pdf [330,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65498/podrobnosti