Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Přijaté dotace v cizí měně a jejich zobrazení v účetnictví

Autor práce: Swaczynová, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gluzová, Tereza
Osoba oponující práci: Svoboda, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přijaté dotace v cizí měně a jejich zobrazení v účetnictví
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá přijatými dotacemi v cizí měně a jejich zobrazení v účetnictví podnikatelských subjektů. V práci je popsáno, jak dotace fungují a jaké skutečnosti nastanou v účetnictví. Práce se zaměřuje na kurzové rozdíly, vznik nezpochybnitelného nároku na dotaci a povinnost dotaci vrátit. Dále se zaměřuje na způsoby zaúčtování dotace na provozní náklady a způsoby zaúčtování dotace na dlouhodobý majetek a jeho technické zhodnocení.
Klíčová slova: EU; Interpretace; Dotace; Kurzové rozdíly; Účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přijaté dotace v cizí měně a jejich zobrazení v účetnictví
Překlad názvu: Received subsidies in foreign currency and their interception in the accounting
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor’s thesis deals with received subsidies in foreign currency and their interception in the accounting for entrepreneurs. It describes how subsidies work and which facts occur in accounting. It focuses on exchange rate differences, unquestionable entitlement to the subsidy and obligation to return the subsidy. It also focuses on the method of accounting for subsidy against operating costs and for subsidy related to long-term assets and their technical appreciation.
Klíčová slova: EU; Interpretations; Foreign exchange; Accounting; Subsidy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2018
Datum podání práce: 20. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64831_swaa00.pdf [922,42 kB]
Oponentura55966_xsvom33.pdf [690,80 kB]
Hodnocení vedoucího64831_xglut00.pdf [151,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64831/podrobnosti