Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

História centrálneho bankovníctva vo vybranej krajine - Portugalsko

Autor práce: Nerečová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Osoba oponující práci: Metrah, Samy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: História centrálneho bankovníctva vo vybranej krajine - Portugalsko
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá históriou centrálneho bankovníctva v Portugalsku. Cieľom práce je priblížiť čitateľovi obdobie vzniku portugalskej banky s názvom Banco de Portugal a jej pôsobenie až do pripojenia sa Portugalska k Európskej únii. Funkcie Banco de Portugal sa počas jej trvania postupne vyvíjali. Centrálna banka sa stala veľmi dôležitou pre celú krajinu, najmä v krízových obdobiach. Časť práce je venovaná práve bankovým krízam, ktoré nastali v 19. storočí. Na bankové krízy priamo nadväzuje obdobie zlatého štandardu a následné menové reformy. Vývoj portugalskej ekonomiky je analyzovaný počas obdobia prvej a druhej svetovej vojny. Okrem toho práca poukazuje na problémy Banco de Portugal, ktoré nastali v súvislosti s falšovaním portugalských bankoviek. V závere práce je stručne charakterizovaný vývoj Banco de Portugal od konca 20. storočia po súčasnosť.
Klíčová slova: Portugalsko; centrálne bankovníctvo; Banco de Portugal; menová politika; história

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: História centrálneho bankovníctva vo vybranej krajine - Portugalsko
Překlad názvu: History of central banking in the selected country - Portugal
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The following bachelor thesis deals with history of central banking in Portugal, focusing specifically on the the central Bank of Portugal ("Banco de Portugal") and its role since its establishment until the integration of Portugal to European Union. The primary function of the central bank has gradually changed during its lifespan, playing vital role in the portuguese economy, especially during various crises. One of which was the financial crisis during 19th century and the time period afterwards, namely the time period of the "Gold standard" and the following monetary reform. The thesis then elaborates on the state of the portugeuse economy, which is further analyzed during the World War I and II. Additionally, the thesis mentions the issues with counterfeit money bills, which plagued the country, including the central Bank of Portugal. The final part of the thesis consists of brief characterization of the central Bank of Portugal and its evolution since the 20th century until the present day.
Klíčová slova: Portugal; central banking; Banco de Portugal; monetary policy; history

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2018
Datum podání práce: 28. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65962_nerj00.pdf [882,99 kB]
Oponentura57954_xmets00.pdf [140,42 kB]
Hodnocení vedoucího65962_brada.pdf [80,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65962/podrobnosti