Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Aplikace ekonometrických modelů při zpracování dat z akustické telemetrie: faktory ovlivňující vertikální pohyb ryb

Autor práce: Lubas, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Osoba oponující práci: Holý, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace ekonometrických modelů při zpracování dat z akustické telemetrie: faktory ovlivňující vertikální pohyb ryb
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje zpracování unikátních dat o polohách ryb nasbíraných pomocí akustické telemetrie na jezeře Milada. Zkoumá vliv denních fází a environmentálních faktorů na chování sumce Silurus glanis pomocí grafické analýzy, lineárních regresních modelů a lineárních regresních modelů se smíšenými efekty (linear mixed-effects models) na víceúrovňovém datovém souboru. Sumec velký zvyšuje svoji vertikální aktivitu s rostoucí teplotou vody a za silného větru, také jeho váha je důležitým faktorem vysvětlující jeho aktivitu. Sumec vykazuje silné denní vzory chování. Jeho vertikální aktivita je nejvyšší za rozbřesku a přes den klesá, ve dne plave v hlubších vodách a v noci stoupá k hladině.
Klíčová slova: akustická telemetrie; environmentální faktory; rybí pohyb; lineární regrese; lineární regrese se smíšenými efekty; rybí aktivita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace ekonometrických modelů při zpracování dat z akustické telemetrie: faktory ovlivňující vertikální pohyb ryb
Překlad názvu: Application of econometric models to evaluation of fish behavior data collected using high resolution telemetry: factors behind of fish vertical movement
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In this bachelor thesis I attempted to process and statistically evaluate large data regarding movement of wels Silurus glanis obtained by an acoustic telemetry system in lake Milada. I investigated response of wels depth and vertical activity to several environmental factors (pressure, light, precipitation, wind speed, water temperature) using graphical analysis, linear regression models and linear mixed- effects models on multilevel dataset. Results showed that wels vertical activity increased with increasing water temperature and wind, also fish weight had sig- nificant effect on wels catfish activity. Wels exhibited consistent diurnal patterns in both behavioral parameters, vertical activity increased during the dawn and decreased the during day. Wels tend to be closer to the surface during the night and dived to the deeper water during the day.
Klíčová slova: acoustic telemetry; environmental factors; fish activity; fish movement; linear regression; linear mixed-effects models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2017
Datum podání práce: 27. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65921_lubj00.pdf [29,98 MB]
Oponentura57977_holv00.pdf [88,51 kB]
Hodnocení vedoucího65921_zouharj.pdf [272,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65921/podrobnosti