Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza firmy NoVy Vacov, s. r.o.

Autor práce: Mistrová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Staňková, Anna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza firmy NoVy Vacov, s. r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy firmy NoVy Vacov, s.r.o. za časové období 2014-2016. Práce je rozdělena na dvě části. První metodická část obsahuje předmět a účel finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu a dále její nástroje a techniky. Druhá praktická část začíná charakteristikou podniku a jsou zde aplikovány poznatky z metodické části. V závěrečné části jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky práce.
Klíčová slova: horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; bankrotní a bonitní modely; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza firmy NoVy Vacov, s. r.o.
Překlad názvu: Financial Analysis of Company NoVy Vacov, s. r. o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to perform financial analysis of company NoVy Vacov, s.r.o. in the time period from 2014 to 2016. The thesis is divided into two parts. The first methodical part contains the object and purpose of the financial analysis, the source of information for financial analysis and methodical instruments of financial analysis. The second practical part starts with description of the company and the knowledge from the methodical part is applied there. In the final part of the thesis is the summary and conclusion of the work.
Klíčová slova: financial analysis; horizontal and vertical analysis; ratio indicators; bankruptcy and creditworthy models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2018
Datum podání práce: 28. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64942_misz00.pdf [855,09 kB]
Oponentura57693_stankova.pdf [260,85 kB]
Hodnocení vedoucího64942_jahol.pdf [210,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64942/podrobnosti