Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza firmy GRUND, a.s.

Autor práce: Karásková, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Staňková, Anna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza firmy GRUND, a.s.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti GRUND a.s. za období 2014-2016, zhodnotit její finanční zdraví a stabilitu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první – metodické částí je popsán předmět a význam finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu a nástroje a metody finanční analýzy. V druhé – praktické části je představena analyzovaná společnost a poté jsou zde aplikovány jednotlivé metody a ukazatele. Výsledné hodnoty jsou následně porovnány s hodnotami ukazatelů odvětví.
Klíčová slova: finanční analýzy; horizontální analýza; vertikální analýza; poměrové ukazatele; bankrotní modely; GRUND, a.s.; bonitní modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza firmy GRUND, a.s.
Překlad názvu: Financial analysis of GRUND a.s.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to conduct a financial analysis of GRUND a.s. for the years 2014-2016, particularly evaluate its financial health and stability. The thesis is divided into two main parts. In the first – methodical part is describing the object and purpuse of the financial analysis, the source of information for financial analysis and instruments and methods of financial analysis.In the second – practical part is the analysed company introduced, followed by application of above mentioned methodology and indicators of financial analysis. Finally the calculated indicators are compared with indicators of a industry.
Klíčová slova: GRUND a.s.; horizontal analysis; vertical analysis; relative rations; financial analysis; credit scoring models; bankruptcy models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2018
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64941_kark04.pdf [1,46 MB]
Oponentura57691_stankova.pdf [204,24 kB]
Hodnocení vedoucího64941_jahol.pdf [209,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64941/podrobnosti