Účetní výkazy v kontextu finanční analýzy vybrané účetní jednotky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní výkazy v kontextu finanční analýzy vybrané účetní jednotky
Autor práce:
Skřivanová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jošt, Marek
Osoba oponující práci:
Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to describe financial statements and assess their potential for further application. The first part pursues theoretical definition of respective financial statements. In the other part information included in the financial statements of a selected company are being evaluated. This evaluation was accomplished using particular indicators from the field of financial analysis. The goal of the thesis is to present financial statements as an important source of information and based on the performed analysis to assess financial health and efficiency of the company.
Klíčová slova:
financial statements; financial analysis; financial ratios

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 2. 2018
Datum podání práce:
26. 5. 2018
Datum obhajoby:
20.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64769_skrt03.pdf [1,43 MB]
Oponentura:
57244_roubicko.pdf [146,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
64769_xjosm00.pdf [279,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64769/podrobnosti