Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Převodní ceny v podnikové praxi

Autor práce: Vlček, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Francírek, František
Osoba oponující práci: Finardi, Savina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Převodní ceny v podnikové praxi
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem této diplomové práce jsou převodní ceny, zejména dokumentace k převodním cenám a změny v požadavcích na přípravu dokumentace k převodním cenám ve světle aktualizace směrnice o Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, kterou v roce 2017 vydala Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. První kapitola slouží jako do tématiky převodních cen a vymezením právního rámce jak v české republice, tak v rámci OECD s důrazem na požadavky na přípravu dokumentace k převodním cenám. V druhé kapitole je provedeno srovnání aktualizovaného a původního znění směrnice o převodních cenách a následná predikce dopadů do české legislativy a postupu daňových subjektů a správce daně. Třetí kapitola obsahuje návrh aktualizovaného znění pokynu GFŘ D-334, který se zabývá požadavky na dokumentaci k převodním cenám.
Klíčová slova: převodní ceny; OECD; BEPS; Dokumentace; GFŘ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Převodní ceny v podnikové praxi
Překlad názvu: Transfer pricing in business practice
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of this diploma thesis is transfer pricing, especially transfer pricing documentation and changes in the requirements for the preparation of transfer pricing documentation in the light of the update of the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations issued by the Organisation for Economic Co-operation and Development. The first chapter serves as an introduction into transfer pricing, description of the legal framework both in the Czech Republic and within the OECD, with an emphasis on the requirements for the preparation of transfer pricing documentation. The second chapter compares the updated and original version of the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations and subsequently predicts impact on Czech legislation and approach of companies and the tax authorities. The third chapter contains a proposal for an updated version of General Financial Directorate Directive D-334, which deals with documentation requirements for transfer pricing.
Klíčová slova: Transfer pricing; OECD; BEPS; Documentation; GFD

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2018
Datum podání práce: 23. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64390_vlcv02.pdf [963,70 kB]
Veřejná příloha17211_vlcv02.pdf [176,26 kB]
Oponentura58312_xfins00.pdf [145,09 kB]
Hodnocení vedoucího64390_francirf.pdf [208,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64390/podrobnosti