Regulation and implementation of International Standards on Auditing in the European Union and the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Regulation and implementation of International Standards on Auditing in the European Union and the Czech Republic
Autor práce:
Bashynska, Vladyslava
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Králíček, Vladimír
Osoba oponující práci:
Molín, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of the submitted thesis “Regulation and implementation of International Standards on Auditing in the European Union and in the Czech Republic” is to describe adoption and sequent implantation of International Standards on Auditing (ISAs) in the European Union and in the Czech Republic. The first part of this paper is devoted to the process of historical development of the accounting and audit regulations in the European Union and in the Czech Republic. In the final part, for the purpose of this thesis, were collected evidences of implementation of ISAs in Czech auditing through semi-structured interviews with Czech auditors. Based on the interviews' evaluation, the paper outlines main areas of concern and future perspectives in auditing in the Czech Republic.
Klíčová slova:
IFRS; ISAs; Audit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 11. 2017
Datum podání práce:
29. 5. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64021_xbasv05.pdf [1,78 MB]
Oponentura:
57477_molj01.pdf [432,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
64021_kralicek.pdf [154,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64021/podrobnosti