Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza finančních P2P produktů

Autor práce: Hovorka, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Osoba oponující práci: Pastiranová, Oľga

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza finančních P2P produktů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Fenomén sdílené ekonomiky, jehož je peer-to-peer (P2P) součástí, pokračuje v pronikání do mnoha odvětví ekonomiky. To se týká i finančních produktů, kdy se tradiční zprostředkovatelé, zpravidla banky a pojišťovny, dostávají do pozadí a jejich roli částečně přejímají platformy, které umožňují přímější poskytování finančních služeb. Tato diplomová práce pokrývá trh finančních P2P produktů, jeho historii a rozvoj, strukturu, současné trendy, rozdíly oproti tradičním produktům, jejich výhody, nevýhody a dopad na finanční trh. Zároveň tato práce porovnává nabídky P2P platforem, bank a nebankovních subjektů v České republice na modelovém příkladu žádosti o úvěr. Primární zaměření celé práce je na platformy celosvětového významu, nicméně důraz je kladen i na produkty oslovující především české klienty.
Klíčová slova: P2P půjčky; sdílená ekonomika; P2P finance; FinTech; pokles zprostředkování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza finančních P2P produktů
Překlad názvu: Analysis of financial P2P products
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The phenomenon of a sharing economy, including services based on peer-to-peer (P2P), continues to penetrate many sectors of the economy. As far as financial products are concerned, traditional intermediaries, such as banks and insurance companies, are getting into the background, and their role is partly taken over by platforms that allow a direct provision of financial services. This diploma thesis covers the market of financial P2P products, its history and development, structure, current trends, comparison with products from traditional intermediaries, their advantages, disadvantages and impact on the financial market. At the same time, this work compares loan offers of P2P platforms, banks and non-bank entities in the Czech Republic on the model example of a loan application. The primary focus is on a platforms operating world-wide, however the emphasis is also put on products that are exclusive to Czech financial market.
Klíčová slova: P2P finance; P2P lending; sharing economy; FinTech; disintermediation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63734_xhovt00.pdf [1,64 MB]
Oponentura57995_xpaso04.pdf [586,41 kB]
Hodnocení vedoucího63734_radova.pdf [522,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63734/podrobnosti