Valuation of Tesla, Inc.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Valuation of Tesla, Inc.
Autor práce:
Schüller, Christoph Markus
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Krabec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Jeřábková, Silvie
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Valuation is the process of determining the intrinsic value of any asset. However, for companies that are considered to be rather young, in a period of growth, highly complex in its business model or under financial distress, among others, this process turns out to be rather difficult and not very precise in its outcomes. Tesla is one of those companies showing characteristics of a strongly growing, complex business which is currently also undergoing financial difficulties. This thesis investigates possible ways of approaching these matters and aims to set a valuation framework which provides an adequate and reasonable path of valuing those businesses. Therefore theoretical background and extensive information about business model and market trends was gathered to set the fundament for the practical valuation approach of the company. The thesis applies a discounted cash flow valuation based on free cash flows to the firm in order to retrieve Tesla’s intrinsic value. The findings of the thesis allow conclusions about Tesla’s business model, competitive position in the market and consequently the reasonability of Tesla’s current share price. For companies considered to be rather similar in their characteristics, this thesis provides a valuation framework which can be applied to retrieve a first impression of those companies’ intrinsic value.
Klíčová slova:
Personal Brand Value; DCF-Model; Valuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 9. 2017
Datum podání práce:
29. 5. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62837_schc05.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
57926_xjers02.pdf [575,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
62837_krabect.pdf [210,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62837/podrobnosti