Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza hypotečního trhu v České republice

Autor práce: Fabulová, Marcela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Osoba oponující práci: Klárová, Adéla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hypotečního trhu v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou hypotečního trhu v České republice. Teoretická část práce představuje hypoteční úvěr z hlediska jeho základních charakteristik a procesů. Praktická část diplomové práce se věnuje vývoji hypotečního trhu a analýze a dopadům novely zákona 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí vydaným Českou národní bankou. Poslední část diplomové práce se zaměřuje na grafické srovnání objemu nově poskytnutých hypotečních úvěrů v letech 2001 až 2017 s makroekonomickými ukazateli jako je hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, průměrná hrubá měsíční mzda, inflace, úroková sazba a ceny nemovitostí.
Klíčová slova: vývoj hypotečního trhu; banky; Česká národní banka; makroekonomické ukazatele; hypoteční úvěr; novela zákona o spotřebitelském úvěru

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hypotečního trhu v České republice
Překlad názvu: Analysis of the mortgage market in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Thesis deals with the analysis of the mortgage market in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis contains a definition of a mortgage loan and its processes. The practical part focuses on the development of the mortgage market and the analysis and impacts of the Amendment to Act No. 257/2016 Coll., on consumer credit and Recommendation on the management of risks associated with the provision of retail loans secured by residential property issued by the Czech National Bank. The last part of the thesis focuses on the comparison of the volume of newly provided mortgage loans between 2001 and 2017 with macroeconomic indicators such as gross domestic product, unemployment, average monthly wage, inflation, interest rate and real estate prices.
Klíčová slova: mortgage loan; amendments to the consumer Act; development of the mortgage market; banks; Czech National Bank; macroeconomic indicators

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 24. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61609_xfabm07.pdf [1,81 MB]
Oponentura57823_xklaa00.pdf [293,41 kB]
Hodnocení vedoucího61609_radova.pdf [522,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61609/podrobnosti