Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Nestandardní nástroje měnové politiky se zaměřením na kvantitativní uvolňování a devizové intervence

Autor práce: Štětina, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Osoba oponující práci: Szabo, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nestandardní nástroje měnové politiky se zaměřením na kvantitativní uvolňování a devizové intervence
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je analyzovat dopady opatření centrálních bank přijatých v reakci na globální finanční krizi. Tato opatření bývají často označována souhrnným pojmem nekonvenční měnová politika. První kapitola se bude věnovat samotnému vymezení pojmu nekonvenční politika, resp. nekonvenční nástroje měnové politiky. Od obecného členění se přesuneme k popsání konkrétních akcí, které centrální banky prováděly. Cílem druhé a třetí kapitoly bude podrobnější seznámení s politikou devizových intervencí, resp. kurzového závazku, prováděnou Českou národní bankou a politikou kvantitativního uvolňování přijatou Evropskou centrální bankou. V úvodu obou kapitol je popsána situace, ve které se obě centrální banky nacházely v důsledku globální finanční krize. Následuje výčet a charakteristika přijatých opatření. Závěr obou kapitol tvoří vyhodnocení účinnosti nekonvenčních politik a jejich vliv na reálnou ekonomiku a měnový vývoj. V obou případech je pozornost věnována také vedlejším efektům, které akce centrálních bank přináší.
Klíčová slova: nekonvenční měnová politika ; nulová mez úrokových sazeb ; kvantitativní uvolňování ; devizové intervence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nestandardní nástroje měnové politiky se zaměřením na kvantitativní uvolňování a devizové intervence
Překlad názvu: Unconventional Monetary Policy Tools with Focus on Quantitative Easing and Foreign Exchange Interventions
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the diploma thesis is to analyze the impacts of measures taken by central banks in order to react to global financial crisis. These measures are often called an unconventional monetary policy. First chapter deals with the definition of unconventional monetary policy and unconventional monetary policy tools. Then, it describes general classification of these tools and specific actions taken by central banks. Second and third chapters deals with quantitative easing policy (taken by ECB) and foreign exchange interventions (taken by Czech National Bank) in detail. Both chapters start with an insight into economic situations of both economies after Global financial crisis erupted. After that, the list and characteristics of measures taken are provided. The conclusion of both chapters is focused on evaluation whether these policies had an impact on real economy and monetary development. Furthermore, the side effects of these policies are the matter of this thesis too.
Klíčová slova: Zero lower bound ; Quantitative easing ; Foreign exchange interventions; Unconventional monetary policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2017
Datum podání práce: 29. 5. 2018
Datum obhajoby: 19.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61505_xstev42.pdf [1,84 MB]
Oponentura58152_xszam00.pdf [209,80 kB]
Hodnocení vedoucího61505_mandel.pdf [140,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61505/podrobnosti