Dluhové financování z pohledu daní z příjmů v evropských zemích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dluhové financování z pohledu daní z příjmů v evropských zemích
Autor práce:
Srbová, Iva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vančurová, Alena
Osoba oponující práci:
Kábelová, Lucie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of this thesis is an income tax perspective on the debt financing in the European countries. Financing investment via debt provides a tax relief in form of tax deductable interest which may cause a decrease in the effective average tax rate. Current tax systems attempt to minimalize the differences in tax burden between indiviudal forms of financing by establishing interest limitation rules and providing a tax relief via allowance for corporate equity. The main objective of this thesis is to provide an overview of current tax regimes concerning the interest limitation rules and to asses the effect of limitation rules on effective tax rates. Further the thesis focus on activities of respective organizations adressing this issue and the possible effect on final tax burden. The analysis shows that the differences between the effective tax rates of respective financing forms attain up to 13 percent points. By applying the interest limitation rules the gap on taxation level is partly erased and the total efective tax rate increases up to 5 percent points in surveyed countries.
Klíčová slova:
corporate income tax; effective tax rate; debt financing ; interest expenses

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 12. 2016
Datum podání práce:
25. 5. 2018
Datum obhajoby:
15.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60798_xsrbi00.pdf [1,26 MB]
Oponentura:
57924_qkabl00.pdf [144,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
60798_vancura.pdf [167,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60798/podrobnosti