Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Fiskálně neutrální daňová reforma ČR

Autor práce: Švandová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Osoba oponující práci: Zídková, Hana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Fiskálně neutrální daňová reforma ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je analýza možného provedení fiskálně neutrální daňové reformy České republiky zaměřené na snížení daně z přidané hodnoty a navýšení majetkových daní. Především je kladen důraz na administrativní zátěž poplatníků způsobenou výše zmíněnými daněmi. První část práce je věnována jednotlivým pojmům, dani z přidané hodnoty a majetkovým daním obecně, a byrokratickému indexu. v druhé části jsou vytvořeny dva modely fiskálně neutrální reformy. První model zobrazuje změnu v daňovém mixu z makroekonomického pohledu, druhý model se věnuje problematice v mikroekonomickém měřítku.
Klíčová slova: Fiskálně neutrální daňová reforma; Daň z přidané hodnoty; Daň z nabytí nemovité věci; Daň z nemovitých věci; Byrokratický index; Administrativní náklady

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Fiskálně neutrální daňová reforma ČR
Překlad názvu: Fiscally Neutral Tax Reform of Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of the thesis is creating fiscally neutral reform of Czech Republic tax system. This reform is focused on decrease of Value Added Tax and an increase of property taxes. The centre of interest is an administration weight caused by these taxes. First of all, there are described basics terms, Value Added Tax and property taxes in general and bureaucratic index. Secondly, there are created two models of fiscally neutral reform. First model represents the changes in tax mix from macroeconomic point of view. Second model is focused on microeconomic part.
Klíčová slova: Fiscally Neutral Tax Reform; Value Added Tax; Tax on Acquisition of Real Estate; Real Estate Tax; Bureaucratic Index; Administration Costs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2017
Datum podání práce: 1. 6. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64159_xsvam47.pdf [1,64 MB]
Oponentura58233_xruzh01.pdf [79,04 kB]
Hodnocení vedoucího64159_xfins00.pdf [142,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64159/podrobnosti