Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Implementace Směrnice ATAD

Autor práce: Kracík, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Osoba oponující práci: Bušovský, Ladislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace Směrnice ATAD
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce nejprve uvádí do souvislostí přípravy a vznik směrnice ATAD s již existujícími pravidly, iniciativami a návrhy pravidel proti agresivnímu daňovému plánování. Dále je práce zaměřena na obsah směrnice ATAD a jednotlivá pravidla, která mají být prostřednictvím této směrnice implementována. Hlavním cílem této práce je analyzovat do jaké míry musí členské státy EU s ohledem na implementaci směrnice ATAD upravit stávající předpisy. Součástí práce však není kvantifikace dopadů jednotlivých pravidel. Podrobněji než u ostatních členských států byla analýza zpracována pro Českou republiku a Slovenskou republiku.
Klíčová slova: ATAD; EU; BEPS; GAAR; hybridní nesoulady; omezení odpočitatelnosti úroků; zahraniční ovládaná osoba; transparentní entita; netransparentní entita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace Směrnice ATAD
Překlad názvu: Implementation of the ATAD Directive
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the preparation and development of the Anti-Tax Avoidance Directive compared to already existing rules, initiatives and draft rules against aggressive tax planning. Furthermore, the content of the Anti-Tax Avoidance Directive is described as are the individual rules to be implemented through this directive. The goal of this thesis is to analyze the extent of adaptation of the existing EU regulations with regards to the implementation of the Anti-Tax Avoidance Directive. However, this diploma thesis does not include quantification of the impacts of individual rules. Compared to other member states more detailed analysis was performed on the Czech Republic and the Slovak Republic.
Klíčová slova: transparent entity; non-transparent entity; ATAD; BEPS; EU; GAAR; interest limitation; tax avoidance; hybrid mismatches

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2017
Datum podání práce: 1. 6. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63616_xkraj124.pdf [4,30 MB]
Oponentura58179_xbusl01.pdf [204,85 kB]
Hodnocení vedoucího63616_charja.pdf [150,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63616/podrobnosti