Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zdanění firem a daňové úniky (BEPS)

Autor práce: Rolák, Marcel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Osoba oponující práci: Tepperová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdanění firem a daňové úniky (BEPS)
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Výnosy z korporátní daně jsou v posledních letech ohrožovány agresivním daňovým plánováním nadnárodních korporací. Ty využívají celou řadu daňových úniků, které vedou k přesouvání zisků do daňových rájů. Pro odhadování dopadů profit shiftingu využívám metodu založenou na sledování přímých zahraničních investic plynoucích z daňových rájů a offshore finančních center do České republiky. Navazuji tak na práci Konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji, která model poprvé představila ve svém Světovém investičním reportu za rok 2015. Na rozdíl od reportu zkoumám ale jednu zemi za delší časové období. Došel jsem k závěrům, že profit shifting má za následek v České republice ztrátu na výnosech korporátní daně v průměrné výši 6 % ročně. Dále jsem zjistil, že přesouvání zisků zasahuje v České republice nejvíce odvětví informačních technologií jako je vydávání softwaru a různých dalších licencí. Dopady těchto daňových úniků může zmírnit nová směrnice ATAD vydaná Evropskou komisí anebo akční plán BEPS od OECD, obou iniciativ se účastní i Česká republika.
Klíčová slova: eroze základu daně; přesouvání zisků; zdanění korporací; daň z příjmů právnických osob; BEPS; daňové úniky; přímé zahraniční investice; agresivní daňové plánovaní

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdanění firem a daňové úniky (BEPS)
Překlad názvu: Corporate taxation and tax avoidance (BEPS)
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Aggressive tax planning of multinational enterprises threatens corporate income tax revenues. Those enterprises use various tax avoidance schemes in order to shift their profits to tax havens. To measure the scale of profit shifting, I use a method based on stocks and flows of foreign direct investments from tax havens and offshore financial hubs to the Czech Republic. Inspired by the work of the United Nations Conference on Trade and Development, which introduces the model in their 2015 World Investment Report. Unlike the report, I estimated profit shifting in only one country for a longer period. I conclude that profit shifting results on average in a loss of 6 % on corporation tax revenues in the Czech Republic per year. I also found out that that information technology (such as software and various other licenses) is exploited the most by profit shifting in the Czech Republic. The effects of tax avoidance can be mitigated by the newly introduces ATAD directive issued by the European Commission or by the BEPS action plan, in which the Czech Republic takes a part.
Klíčová slova: corporate income tax; tax avoidance; aggressive tax planning; BEPS; base erosition; profit shifting; foreign direct investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61197_xrolm05.pdf [1,63 MB]
Oponentura58148_charja.pdf [171,46 kB]
Hodnocení vedoucího61197_vitek.pdf [162,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61197/podrobnosti