Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zlato a jeho role v měnové historii

Autor práce: Komanický, Ivan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koderová, Jitka
Osoba oponující práci: Šíma, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zlato a jeho role v měnové historii
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem předkládané bakalářské práce je analýza role a využití zlata v měnové oblasti a jako investičního instrumentu pro centrální banky, firmy a domácnosti v současnosti. Autor popisuje vývoj a zkoumá postavení zlata napříč měnovou historií. Při analýze zlata jako investičního instrumentu autor popisuje jednotlivé dostupné formy investice do této komodity a shrnuje jejich výhody a nevýhody. Dále také argumentuje dlouhodobým převisem celosvětové poptávky nad nabídkou po zlatě a na historických příkladech dokazuje, že zlato slouží jako bezpečné aktivum v dobách nejistot a krize. Práce obsahuje taktéž problematiku rizikovosti zlatých rezerv centrálních bank. Pro analýzu rizikovosti bylo použito porovnání směrodatných odchylek výkyvů ročních a denních ukazatelů tržních cen zlata na Londýnském trhu zlata a hodnot U. S. dolar indexu, který je všeobecně vnímán jako bezpečná investice. Z výsledků analýzy vyplývá, že oceňování zlata v tržních cenách může způsobit problémy v účetní bilanci centrálních bank kvůli volatilitě cen zlata na trzích.
Klíčová slova: centrální banky; analýza rizikovosti; měnová historie; investiční instrument; devízové rezervy; zlato; finanční investice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zlato a jeho role v měnové historii
Překlad názvu: Gold and its role in monetary history
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to analyse the role and use of gold in the monetary area and as an investment tool for central banks, companies and households at present. The author describes developments and examines the position of gold across monetary history. When analysing gold as an investment instrument, the author describes the various available forms of investment in this commodity and summarizes their advantages and disadvantages. The author also argues that demand for a new gold exceeds its supply in the world on long-term basis and on historic examples proves that gold serves as a safe asset in times of uncertainty and crisis. The thesis also contains the issue of the risk of central bank gold reserves. For the risk analysis, a comparison of the standard deviation fluctuations of the annual and daily gold market price indices on the London gold market and the US dollar index, generally perceived as a safe investment, was used. The results of the analysis show that valuation of gold at market prices may cause problems in the central bank's balance sheet due to the volatility of gold prices in the markets.
Klíčová slova: gold; monetary history; investment instrument; financial investment; currency reserves; central banks; risk analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2018
Datum podání práce: 4. 6. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65011_komi00.pdf [1,38 MB]
Oponentura57913_xsimo09.pdf [309,49 kB]
Hodnocení vedoucího65011_koderova.pdf [141,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65011/podrobnosti