Zlato a jeho role v měnové historii

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zlato a jeho role v měnové historii
Autor práce:
Komanický, Ivan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Koderová, Jitka
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem předkládané bakalářské práce je analýza role a využití zlata v měnové oblasti a jako investičního instrumentu pro centrální banky, firmy a domácnosti v současnosti. Autor popisuje vývoj a zkoumá postavení zlata napříč měnovou historií. Při analýze zlata jako investičního instrumentu autor popisuje jednotlivé dostupné formy investice do této komodity a shrnuje jejich výhody a nevýhody. Dále také argumentuje dlouhodobým převisem celosvětové poptávky nad nabídkou po zlatě a na historických příkladech dokazuje, že zlato slouží jako bezpečné aktivum v dobách nejistot a krize. Práce obsahuje taktéž problematiku rizikovosti zlatých rezerv centrálních bank. Pro analýzu rizikovosti bylo použito porovnání směrodatných odchylek výkyvů ročních a denních ukazatelů tržních cen zlata na Londýnském trhu zlata a hodnot U. S. dolar indexu, který je všeobecně vnímán jako bezpečná investice. Z výsledků analýzy vyplývá, že oceňování zlata v tržních cenách může způsobit problémy v účetní bilanci centrálních bank kvůli volatilitě cen zlata na trzích.
Klíčová slova:
centrální banky; analýza rizikovosti; měnová historie; investiční instrument; devízové rezervy; zlato; finanční investice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2018
Datum podání práce:
4. 6. 2018
Datum obhajoby:
14.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65011_komi00.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
57913_xsimo09.pdf [309,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
65011_koderova.pdf [141,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65011/podrobnosti